- /5
5400 so'm
Адабиётшунослик луғати
Dilmurod Quronov , Z.Mamajonova , M.Sheraliyeva
Луғат-маълумотнома тарзида тартибланган ушбу китобда адабиётшуносликка оид терминлар изоҳланиб, уларнинг мазмун-моҳияти мисоллар ёрдамида ёритилган. Луғат олий ўқув юртларининг бакалавриат ва магистратура босқич-л...

4 /5
5250 so'm
O‘zbek tilidan universal qo‘llanma
Baxtiyor Mengliyev , O‘rol Xoliyorov , Nilufar Abdurahmonova
Dars jamlanmasini tuzishda o‘zbek tili bo‘yicha yaratilgan turli darslik va manbalarga tayanildi. Shuning uchun qo‘llanmani tuzuvchilar o‘zlarini muallif emas, balki musannif sifatida e’tirof etishadi. Qo‘llanma maktab o‘quvchilari, akademik litsey, kasb-hunar kolleji talabalari, ona tili o‘qituvchilari, oliy o‘quv yurtiga kirish uchun tayyorlana­yotgan abituriyentlar hamda barc...

5 /5
3750 so'm
Хитойча-ўзбекча сўзлашгич
Ilhom Qosimov , Li Rong
Мазкур сўзлашгич хитой тилини ўрганувчилар, сайёҳлар, ишбилармонлар, шунингдек, ўзбек тилини ўрганиш иштиёқида бўлган хитойлик ўқувчилар учун мўлжалланган. Мавзуларга бўлинган ҳолда берилаётган ушбу сўзлашгич ўзбек...

- /5
6900 so'm
Тарих атамалари луғати
Abdulla Sharopov , Mas’udxon Ismoilov
Юртимизда сўнгги йигирма йилдан зиёдроқ вақт давомида рўй берган тарихий ўзгаришлар ўзбек тилининг сўз қатламида ҳам акс этди, яъни тилимиз янги сўзлар, атамалар билан бойиди, ривожланди. Хусусан, ўзбек тилига давлат ...

5 /5
6600 so'm
Ўзбекча-русча ва русча-ўзбекча луғат
Maqsud Abdurahimov
Словарь содержит около 20 000 слов, включая широко распространенные словосочетания, а также наиболее употребительные в современном узбекском и русском языках народные пословицы, поговорки, загадки и фразеологические в...

5 /5
6600 so'm
O‘zbekcha-ruscha va ruscha o‘zbekcha lug‘at
Maqsud Abdurahimov
Словарь содержит около 20 000 слов, включая широко распространенные словосочетания, а также наиболее употребительные в современном узбекском и русском языках народные пословицы, поговорки, загадки и фразеологические в...

- /5
21000 so'm
Ўзбек тилининг имло луғати
Ernst Begmatov , Abduvahob Madvaliyev
Ўзбек тилининг катта ҳажмли (65000 сўзли) имло луғати нашр этилганидан бери 35 йилдан ортиқроқ вақт ўтди. Бу орада ўзбек тили лексикасида, бир қатор сўзлар имлосида сезиларли ўзгаришлар рўй берди. Мазкур имло луғати ана шу ...

- /5
21000 so'm
O‘zbek tilining imlo lug‘ati
Ernst Begmatov , Abduvahob Madvaliyev
Ushbu lug‘at lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosida tartib berilgan, o‘zbek tili leksikasida, bir qator so‘zlar imlosida keyingi yillarda ro‘y bergan sezilarli o‘zgarishlarni hisobga olgan, avvalgi imlo lug‘atlariga nisbatan sо‘z va terminlarni kengroq ars ettirgan lug‘atdir. U yaqinda kirill yozuvida chop etilgan, 85000 dan ortiq so‘zni qamrab olgan «Ўзбек тили...

- /5
5000 so'm
Ўзбек – озарбойжон, озарбойжон – ўзбек сўзлашув китоби
«Ўзбек–озарбойжон, озарбойжон–ўзбек сўзлашув ки­тоби» Oзарбой­жон Республикасининг Ўзбекистондаги элчи­хонаси ҳузуридаги Ҳайдар Алиев номидаги Озарбойжон Мада­ният Маркази билан ҳамкорликда чоп этилди....

- /5
10000 so'm
Ispancha-o‘zbekcha lug‘at (Diccionario español-uzbeko)
Dilrabo Baxronova
Ushbu “Ispancha-o‘zbekcha” lug‘at (Diccionario español-uzbeko) oliy o‘quv yurti talabalari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o‘quvchilari hamda ispan tilini mustaqil o‘rganuvchilar va tarjimonlar uchun mo‘ljallangan. Shuningdek, o‘zbek tilini o‘rganishga qiziquvchi ispanlar ham bu lug‘atdan foydalanishlari mumkin....

Ro‘yxatga qo‘shildi