3.12 /5
0 so'm
Тарихи анбиё ва ҳукамо
Alisher Navoiy
Алишер Навоийнинг «Тарихи анбиё ва ҳукамо» асари эса ислом дини тарихи билан боғлиқ ривоятлар ва адабий асарларни, хусусан бир қатор пайғамбарлар ҳаётини Буқрот (Гиппократ), Афлотун (Платон), Батлимус (Птолемей) каби до...

5 /5
0 so'm
Тарихи мулуки ажам
Alisher Navoiy
Алишер Навоий «Тарихи мулуки Ажам»да қадимги Эрон подшоҳлари, уларнинг тарихда мухрланиб қолган ишлари ва шахсиятлари тўғрисида ҳикоя қилади. Бундаги маълумотларни Навоий кўпроқ Абулқосим Фирдавсийнинг «Шоҳнома» д...

- /5
7500 so'm
Шарқнинг машҳур сулолалари (маълумотнома)
Shodmon Vohidov , Alisher Qodirov
Қўлингиздаги китоб машҳур сулолалар тарихини энг қадим замондан ХХ асрнинг ўртасигача қамраб олган. Қисқа бир маълумотнома шаклида бўлса ҳам, кишига ўрнак бўладиган, сабоқ берадиган ва уни тафаккурга чорлайдиган кўп ...

3.83 /5
4500 so'm
Jahon tarixidan savol-javoblar to‘plami
Abdulla Sharopov
Ushbu savol-javoblar to‘plami oliy o‘quv yurtlariga kirish niyatida bo‘lgan abituriyentlar, o‘quvchi yoshlar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, jahon tarixidan mavzuli savollar to‘plamidan iborat. Savollar umumta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari darsliklari asosida tuzilgan....

2.6 /5
4500 so'm
O‘zbekiston tarixidan savol-javoblar to‘plami
Abdulla Sharopov
Ushbu savol-javoblar to‘plami oliy o‘quv yurtlariga kirish niyatida bo‘lgan abituriyentlar, o‘quvchi yoshlar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, O‘zbekiston tarixidan mavzuli savollar to‘plamidan iborat. Savollar umumta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari darsliklari asosida tuzilgan....

- /5
7500 so'm
Jahon tarixidan universal qo‘llanma
Abdulla Sharopov , Dilshodbek O‘rolov
Ushbu qo‘llanmada eng qadimgi davrlardan to shu vaqtgacha jahon tarixida yuz bergan asosiy voqealar qamrab olingan. O‘quvchiga qulaylik yaratish maqsadida muhim sanalar, joy va shaxs nomlari, e’tiborga molik nuqtalar ajratib ko‘rsatilgan, yangi ma’lumotlar bilan boyitilgan. Kitob tilining sodda va tushunarli bo‘lishiga ahamiyat berilgan. Qo‘llanma o‘quvchilar, talabalar, abituriyen...

4 /5
3750 so'm
Tarixdan yangi savol-javoblar
Abdulla Sharopov
Kitobdagi testlar umumta’lim mak-tablari, litsey va kollejlarning so‘nggi yillarda chop etilgan darsliklariga tayangan holda tuzilgan va o‘quvchilar, abituriyentlar hamda tarix faniga qiziquvchi keng ommaga mo‘ljallangan. 4000 ga yaqin savollar shunchaki ma’lumotlarni yodlab olish emas, fikrlash va tahlil qilishga o‘rgatadi. Kitob oxirida o‘quvchilar o‘zlarini tekshirishlari uchun ...

- /5
6900 so'm
Тарих атамалари луғати
Abdulla Sharopov , Mas’udxon Ismoilov
Юртимизда сўнгги йигирма йилдан зиёдроқ вақт давомида рўй берган тарихий ўзгаришлар ўзбек тилининг сўз қатламида ҳам акс этди, яъни тилимиз янги сўзлар, атамалар билан бойиди, ривожланди. Хусусан, ўзбек тилига давлат ...

3.16 /5
0 so'm
Фақат сен йиғлама (1-китоб)
Shahodat Ulug‘
Моҳиятига кўра тарихий-эпик асар саналган “Жайҳун эпкинлари” замонавий Ўзбек адабиёти бағрида яратилган, шунингдек, аёл адиба қаламига мансуб кам сонли ва ёрқин асарлар сирасига киради. Қуръоний тимсоллар билан зий...

3.62 /5
0 so'm
Жайҳун эпкинлари (2-китоб)
Shahodat Ulug‘
Моҳиятига кўра тарихий-эпик асар саналган “Жайҳун эпкинлари” замонавий Ўзбек адабиёти бағрида яратилган, шунингдек, аёл адиба қаламига мансуб кам сонли ва ёрқин асарлар сирасига киради. Қуръоний тимсоллар билан зий...

Ro‘yxatga qo‘shildi