- /5
0 so'm
Ой чодир тикмоқда
Cho‘lpon Ergash
Чўлпон Эргашнинг мазкур китоби кейинги йилларда ёзилган янги шеърлари асосида тузилди. Шоир замондошларини ўзининг қувонч ва ташвишларига шерик бўлишга, ер юзидаги тараққийпарвар кучларга елкадош туриб, адолат ва ҳа...

- /5
0 so'm
Oy chodir tikmoqda
Cho‘lpon Ergash
Cho‘lpon Ergashning mazkur kitobi keyingi yillarda yozilgan yangi she’rlari asosida tuzildi. Shoir zamondoshlarini o‘zining quvonch va tashvishlariga sherik bo‘lishga, yer yuzidagi taraqqiyparvar kuchlarga yelkadosh turib, adolat va haqiqat uchun kurashishga chorlaydi.«Hasharchilar» dostonida mustaqil hayot bo‘sag‘asida xatoga yo‘l qo‘ygan yosh kizning iztiroblari, yaxshi insonla...

- /5
0 so'm
Тортилган камон
Chori Avaz
Чори Аваз 1957 йилда Қашқадарё вилоятининг Ғузор туманидаги Тожик қишлоғида туғилган. 1976-78 йилларда Армия сафида хизматда бўлди. ТошДУ нинг ўзбек фнлология факультетини тамомлаган....

- /5
0 so'm
Tortilgan kamon
Chori Avaz
Chori Avaz 1957 yilda Qashqadaryo viloyatining G‘uzor tumanidagi Tojik qishlog‘ida tug‘ilgan. 1976-78 yillarda Armiya safida xizmatda bo‘ldi. ToshDU ning o‘zbek fnlologiya fakultetini tamomlagan....

- /5
0 so'm
Бир томчи юлдуз
Davron Rajab
Ушбу китобда шеърлари эътиборингизга ҳавола қилинаётган Даврон Ражаб услубида фикрлаб айтадиган бўлсак, вақт шоирни кўрса эди, ўтмай турган бўларди. Бироқ, шуниси ҳам борки, Даврон ўзининг мухтасар ҳамда ёруғ шеърлар...

- /5
0 so'm
Bir tomchi yulduz
Davron Rajab
Ushbu kitobda she’rlari e’tiboringizga havola qilinayotgan Davron Rajab uslubida fikrlab aytadigan bo‘lsak, vaqt shoirni ko‘rsa edi, o‘tmay turgan bo‘lardi. Biroq, shunisi ham borki, Davron o‘zining muxtasar hamda yorug‘ she’rlari bilan g‘ofil vaqtning ko‘zlarini charaqlatib ochadi va har bir harfda, har bir tovushda biz vaqtning tinimsiz suvratlarini ilg‘ashga ulgurib qola...

- /5
0 so'm
Badiiy asarlar (she’rlar, hikoyalar)
Munavvar qori Abdurashidxonov
Ushbu to'plamga vatan va millat fidoyisi, siyosat va ma’rifat arbobi, Turkistondagi jadidchilik harakatining yirik namoyandalaridan biri, pedagog Munavvar qorining badiiy asarlari - she'rlari va hikoyalari kiritildi....


- /5
0 so'm
Holatlar kitobi
Farog‘at Kamol
Ruhni vujuddan ajratib olish shunchalar qiyinki, vujuding biror shikast yesa, ruhing eziladi. Ruhing qaqshasa vujudga ham omonlik yo‘q. Jon sho‘rlik o‘rtada sarson! Ana shu uchlik o‘rtasida sargardon kimsa — shoirdir!Shoir — ko‘ngil odami. U misoli daraxt. Birov mevasini yesa, birov soyasidan bahra oladi.Farog‘atning she’riy so‘zlari yuragingga quyilar ekan, uni kutib olishing ...


Ro‘yxatga qo‘shildi