4.29 /5
0 so'm
Арбаъин
Alisher Navoiy
1841 — 82 йилларда Алишер Навоий «Чихл ҳадис» («Қирқ ҳадис» ёки «Арбаин») асарини ёзади. Шарқ адабиётида «арбаъин» анъанаси мавжуд бўлиб, халқ орасида машҳур, энг саҳиҳ ҳадислардан 40 тасини саралаб олиб, унинг мазмунини б...

3.33 /5
0 so'm
Бадеъ ул-бидоя
Alisher Navoiy
«Бадоеъ ул-бидоя» Алишер Навоий 1472-76 йиллари, ўзи тартиб қилган биринчи девони. Биринчи девон таркибига барча лирик жанрлардаги асарлар киритилган; аммо асосий қисми ғазаллардир. Иккинчи девон фақат ғазаллардан тузил...

5 /5
0 so'm
Бадоеъ ул-васат (Хазоин ул-маъоний)
Alisher Navoiy
Алишер Навоийнинг ўзбек тилида яратган шеърий мероси асосан «Хазойин ул-маоний» девонига жамланган. Асар 4 қисмдан иборат. Девоннинг биринчи қисмига «Ғаройиб уссигар» («Болалик ғаройиботлари»), иккинчи қисмига «Навод...

3.43 /5
0 so'm
Фарҳод ва Ширин (Хамса)
Alisher Navoiy
«Фарҳод ва Ширин». Асар 1484 йилда ёзилган бўлиб, 59 боб, 5782 байтдан иборат. Бу мавзу аслида эски бўлиб, муайян тарихий шахсларга бориб тақалади. 590 йилда тахтга чиқиб, 628 йилда ўлдирилган Эрон шоҳи Хусрав Парвезнинг гўзал Ши...

5 /5
0 so'm
Фавойид ул-кибар (Хазоин ул-маъоний)
Alisher Navoiy
Алишер Навоийнинг ўзбек тилида яратган шеърий мероси асосан «Хазойин ул-маоний» девонига жамланган. Асар 4 қисмдан иборат. Девоннинг биринчи қисмига «Ғаройиб уссигар» («Болалик ғаройиботлари»), иккинчи қисмига «Навод...

- /5
0 so'm
Ғаройиб ус-сиғар (Хазоин ул-маъоний)
Alisher Navoiy
Алишер Навоийнинг ўзбек тилида яратган шеърий мероси асосан «Хазойин ул-маоний» девонига жамланган. Асар 4 қисмдан иборат. Девоннинг биринчи қисмига «Ғаройиб ус-сиғар» («Болалик ғаройиботлари»), иккинчи қисмига «Наво...

3.2 /5
0 so'm
Ҳайрат ул-аброр (Хамса)
Alisher Navoiy
«Ҳайрат ул-аброр» («Яхши кишилариинг ҳайратланиши»). Асар 7976 мисра (3988 байт) бўлиб, 64 боб, 20 мақолатдан иборат. Булардан 21 боби муқаддима, 40 боби — 20 мақолат ва 20 ҳикоя ҳамда масал, сўнгги уч боби эса асар хотимасидир. «Хай...

3.75 /5
0 so'm
Наводир ун-ниҳоя
Alisher Navoiy
«Наводир ун-ниҳоя» девонига жамланган ғазаллар кейинчалик Навоий томонидан тузилган тўрт девондан иборат «Хазойин ул-маоний»га киритилган бўлиб, тақсимоти қуйидагича: «Ғаройиб ус-сиғар»га—64 ғазал. «Наводир уш-шабо...

4.75 /5
0 so'm
Наводир уш-шабоб (Хазоин ул-маъоний)
Alisher Navoiy
Алишер Навоийнинг ўзбек тилида яратган шеърий мероси асосан «Хазойин ул-маоний» девонига жамланган. Асар 4 қисмдан иборат. Девоннинг биринчи қисмига «Ғаройиб уссигар» («Болалик ғаройиботлари»), иккинчи қисмига «Навод...

- /5
0 so'm
Назм ул-жавоҳир
Alisher Navoiy
 Бу асарни Навоий Ҳазрат Алининг ҳикматларини рубоийларда талқин қилган. Муқаддимада тилга олинган Ҳазрат Амир – Ҳазрат Алидир. Асар Ҳусайн Бойқаро «Рисола»сига жавобан 1485 йилда ёзилган....

Ro‘yxatga qo‘shildi