- /5
3000 so'm
Saxiy va Xasis: O‘zbek va jahon xalq ertaklari
Kitob kichik va o‘rta maktab yoshidagi bolalarni o‘zbеk va jahon xalq ijodining boy mеrosi bilan tanishtiradi. Qiziqarli va g‘a­royib ertaklar, rang-barang yorqin rasmlar yosh o‘quvchilarni olis o‘tmishning turli sarguzashtlariga oshno etadi....

- /5
3000 so'm
Oltin ko‘zadagi to‘ti: O‘zbek va jahon xalq ertaklari
Kitob kichik va o‘rta maktab yoshidagi bolalarni o‘zbеk va jahon xalq ijodining boy mеrosi bilan tanishtiradi. Qiziqarli va g‘a­royib ertaklar, rang-barang yorqin rasmlar yosh o‘quvchilarni olis o‘tmishning turli sarguzashtlariga oshno etadi....

- /5
3000 so'm
Oqsoq laylak: O‘zbek va jahon xalq ertaklari
Kitob kichik va o‘rta maktab yoshidagi bolalarni o‘zbеk xalq ijodining boy mеrosi bilan tanishtiradi. Ular qiziqarli va g‘aroyib ertaklar, rang-barang yorqin rasmlar orqali mamlakatimiz tarixiy o‘tmishining donishmand ma’naviy va madaniy qadriyatlari bilan tanishadilar....

- /5
3000 so'm
Muqbil toshotar: O‘zbek va jahon xalq ertaklari
Kitob kichik va o‘rta maktab yoshidagi bolalarni o‘zbеk xalq ijodining boy mеrosi bilan tanishtiradi. Ular qiziqarli va g‘aroyib ertaklar, rang-barang yorqin rasmlar orqali mamlakatimiz tarixiy o‘tmishining donishmand ma’naviy va madaniy qadriyatlari bilan tanishadilar....

- /5
3000 so'm
Etik kiygan mushuk: O‘zbek va jahon xalq ertaklari
Kitob kichik va o‘rta maktab yoshidagi bolalarni o‘zbеk xalq ijodining boy mеrosi bilan tanishtiradi. Ular qiziqarli va g‘aroyib ertaklar, rang-barang yorqin rasmlar orqali mamlakatimiz tarixiy o‘tmishining donishmand ma’naviy va madaniy qadriyatlari bilan tanishadilar....

- /5
3000 so'm
Ziyod botir: O‘zbek va jahon xalq ertaklari
Kitob kichik va o‘rta maktab yoshidagi bolalarni o‘zbеk xalq ijodining boy mеrosi bilan tanishtiradi. Ular qiziqarli va g‘aroyib ertaklar, rang-barang yorqin rasmlar orqali mamlakatimiz tarixiy o‘tmishining donishmand ma’naviy va madaniy qadriyatlari bilan tanishadilar....

5 /5
3000 so'm
Zumrad va Qimmat: O‘zbek va jahon xalq ertaklari
Kitob kichik va o‘rta maktab yoshidagi bolalarni o‘zbеk xalq ijodining boy mеrosi bilan tanishtiradi. Ular qiziqarli va g‘aroyib ertaklar, rang-barang yorqin rasmlar orqali mamlakatimiz tarixiy o‘tmishining donishmand ma’naviy va madaniy qadriyatlari bilan tanishadilar....

- /5
3000 so'm
Oppog‘oy va yetti gnom: O‘zbek va jahon xalq ertaklari
Kitob kichik va o‘rta maktab yoshidagi bolalarni o‘zbеk xalq ijodining boy mеrosi bilan tanishtiradi. Ular qiziqarli va g‘aroyib ertaklar, rang-barang yorqin rasmlar orqali mamlakatimiz tarixiy o‘tmishining donishmand ma’naviy va madaniy qadriyatlari bilan tanishadilar....

- /5
3000 so'm
Mitti bola: O‘zbek va jahon xalq ertaklari va afsonalari
Kitob kichik va o‘rta maktab yoshidagi bolalarni o‘zbеk xalq ijodining boy mеrosi bilan tanishtiradi. Ular qiziqarli va g‘aroyib ertaklar, rang-barang yorqin rasmlar orqali mamlakatimiz tarixiy o‘tmishining donishmand ma’naviy va madaniy qadriyatlari bilan tanishadilar....

- /5
3000 so'm
No‘xat ustidagi malika: O‘zbek va jahon xalq ertaklari
Kitob kichik va o‘rta maktab yoshidagi bolalarni o‘zbеk xalq ijodining boy mеrosi bilan tanishtiradi. Ular qiziqarli va g‘aroyib ertaklar, rang-barang yorqin rasmlar orqali mamlakatimiz tarixiy o‘tmishining donishmand ma’naviy va madaniy qadriyatlari bilan tanishadilar....

Ro‘yxatga qo‘shildi