- /5
6300 so'm
Ingliz xalq ertaklari
Аziz ertаksеvаr bоlаjоnlаr! Hаr bir ertаk mutоlааsi insоngа qаnchа-qаnchа zаvq-shаvq bеrаdi, tаsаvvur оlаmini fаvqulоddа kеngаytirаdi. Shu bоis, mo‘jizаlаr оlаmigа yo‘l – ertаklаr o‘qishdаn bоshlаnаdi, dеsаk ishоnаvеring. Shuni hаm bili­shingiz kеrаkki, istаgаn bаdiiy kitоb zаvq, аjib tааssurоt, ruhiy huzurlаnish qаtоridа s...


- /5
5400 so'm
Gulbahorning do‘stlari
Zamira Ibrohimova
Qadrli bolajonlar, aziz qizaloqlar! Adiba opangiz Zamira Ibrohimova ushbu jajji kitobchalarida tanlagan hikoyalarida sizning olamingizni qalamga olib, elimiz ichida yuradigan ertaklar bilan sizga saboqlar berishni mo‘ljallaganlar. Kitobcha bilan tanishib, yanayam aqlli, odobli, bilimlarga qiziquvchan bo‘lasiz, degan umiddamiz....

- /5
7500 so'm
Вахшувор
Abdusattor Jumanazar
Эътиборингизга ҳавола қилинаётган ушбу китобда аждодларимиз томонидан ёзиб қолдирилган манбаларга таянилган ҳолда Икки дарё оралиғи маданий-маърифий ўтмишининг янги саҳифалари ёритилади. Нақшбандия тариқатининг д...

- /5
17100 so'm
Шарқ ҳикоят ва ривоятлари
Шарқ халқлари қадим ул-айёмдан мақол-маталлар, теран маъноли ҳикматли сўзлар, ибратли ҳикоят ва ривоятларга мойилликлари билан ажралиб турадилар. Шунинг учун ҳам Шарқда дидактик адабиёт ривожланган. Кенг ўқувчилар ом...


- /5
2250 so'm
Масаллар
Ezop
Масалнинг мўъжаз воқеаси ҳаётда биз дуч келадиган муаммоларнинг соддагина ечими экан. Ногоҳ шоҳид бўлганимиз бир неча дақиқалик ҳаётий ҳолат баҳона шунча гапни тўкдикки, олим ҳаққа ўхшайди. Менга қолса, бошқа китобла...


Ro‘yxatga qo‘shildi