- /5
2000 so'm
Echki bilan mushuk sarguzashti
Kuba folklori — xalq talantining jonli guvohi. Unda Kuba xalqi­ning o‘z vatani tarixi haqida, hattoki, eng og‘ir davrlarida ham e’zozlab, saqlab kelgan zakovati, yuksak axloqiy ideallari va erksevarligi mujassamlashgan. Xalq dahosi, aql-zakovati va yumori durdonalari bo‘lgan bu ertaklarda Kuba xalqi madaniyatining milliy xususiyatlari aks etgan. “Ertaklar sayyorasi” turkumi ostida n...

5 /5
6000 so'm
O‘zbek tili fanidan ma’lumotnoma
Muazzam Dedaxonova , A’zamjon Dadaxonov
Ushbu qo‘llanmada o‘zbek tili faniga doir mavzular aks etgan bo‘lib, 6 – 9-sinf va akademik litsey, kasb-hunar kollejlari o‘quvchilariga mo‘ljallangan so‘nggi yillardagi darsliklarga tayanilgan. Shu bois qo‘llanmani tuzuvchilar o‘zlarini muallif emas, musannif sifatida e’tirof etishadi. Kitobda mazkur fanning barcha mavzulari mufassal va ommabop tarzda berilgan. Shuningdek, soh...

- /5
2000 so'm
Sehrlangan qasr
Erоn — аfsоnа vа ertаklаr yurti. Bu хаlq mаdаniyati vа sаn’аti qаdimdа hаm ertаknаmоligi bilаn bаrchаning, аyniqsа, yеvrоpа хаlqigа mаnsub kishilаrning qiziqishigа sаbаb bo‘lgаn. Erоn хаlqining оg‘zаki ijоdi judа bоy vа rаngо-rаngdir. Undа biz аllа, to‘y vа bоshqа mаrоsimlаrdа аytilаdigаn qo‘shiqlаr, sеvgi-muhаbbаtni tа...

- /5
2000 so'm
Сирли шамчироқ
Халқ оғзаки ижоди намуналари миллатимиз урф-одатларини, донишмандлиги ва зукколигини, қолаверса бадиҳагўйлигини ўзида акс эттиради. Шу сабаб халқ оғзаки ижоди — эртак, мақол, матал, нақл ва айтимларни ота-боболаримиз ...

- /5
2000 so'm
Sirli shamchiroq
Xalq og‘zaki ijodi namunalari millatimiz urf-odatlarini, donishmandligi va zukkoligini, qolaversa badihago‘yligini o‘zida aks ettiradi. Shu sabab xalq og‘zaki ijodi — ertak, maqol, matal, naql va aytimlarni ota-bobolarimiz tildan-tilga ko‘chirib avlodlarga yetkazadilar. Ular orqali tarixni, madaniyatni o‘rgatadilar, qolaversa kelajak avlod ongiga millatga xos milliy ruhni singdiradil...

- /5
3000 so'm
Бола — одоби билан азиз
Ziyovuddin Rahim
“Бола — одоби билан азиз” китобида болалар одоб-ахлоқи ҳақида жуда керакли маълумотлар берилган. Мисол учун, уйда ва мактабда ўзини қандай тутиш лозимлиги, кўчада юриш одоблари, ота-онага, устозларга, қариндошларга қ...

- /5
7000 so'm
Қуръон — қалблар шифоси
Ziyovuddin Rahim
Аллоҳ таолонинг Каломи Қуръони карим инсонни тўғри йўлга бошлайди, қалбини поклайди, одобини сайқаллайди, икки дунё саодатига йўллайди. Қўлингиздаги «Қуръон — қалблар шифоси» китобида Қуръон ўқиш, эшитиш, тадаббур қи...

- /5
3000 so'm
Истиғфорнинг 40 хосияти. Салавотлар
Ziyovuddin Rahim
Истиғфорни канда қилмаган киши турли балолардан, машаққатлардан омон бўлади, солиҳ фарзандлар, ҳалол мол-дунё, фаровон турмуш неъмати билан ризқлантирилади. Истиғфор ҳақида узоқ тўхталиш мумкин. Ушбу рисолада шу маън...

- /5
3000 so'm
Bola — odobi bilan aziz
Ziyovuddin Rahim
“Bola — odobi bilan aziz” kitobida bolalar odob-axloqi haqida juda kerakli ma’lumotlar berilgan. Misol uchun, uyda va maktabda o‘zini qanday tutish lozimligi, ko‘chada yurish odoblari, ota-onaga, ustozlarga, qarindoshlarga qanday muomala qilish haqida muhim yo‘l-yo‘riqlar ko‘rsatilgan. Shuningdek, bu kitobdan bolalarning dunyoqarashini kengaytiradigan qiziq mavzular va ibratli hi...

- /5
6000 so'm
Таҳорат китоби
Ziyovuddin Rahim , Odilxon Yunusxon o‘g‘li
Исломда покликка алоҳида эътибор берилган. Ибодатларнинг қабул бўлиши ҳам албатта, моддий ва маънавий-руҳий покликка бевосита боғлиқ. Шунинг учун фиқҳга доир барча асарлар поклик китоби билан бошланади. Поклик деганд...

Ro‘yxatga qo‘shildi