- /5
2000 so'm
Қилич ботир
Халқ оғзаки ижоди намуналари миллатимиз урф-одатларини, донишмандлиги ва зукколигини, қолаверса, бадиҳагўйлигини ўзида акс эттиради. Шу сабаб халқ оғзаки ижоди — эртак, мақол, матал, нақл ва айтимларни ота-боболаримиз...

3 /5
3750 so'm
Мусаввирнинг ёшликдаги шамойили (роман)
Jeyms Joys
«Мусаввирнинг ёшликдаги шамойили» (инг. A Portrait of the Artist as a Young Man) – ирланд ёзувчиси Жеймс Жойснинг биринчи ва кўп жиҳатдан автобиографик романи. 1907 – 1914 йилларда ёзилган мазкур асарда Жойснинг кейинги романи – «Улисс» б...

- /5
2000 so'm
Qilich botir
Xalq og‘zaki ijodi namunalari millatimiz urf-odatlarini, donishmandligi va zukkoligini, qolaversa, badihago‘yligini o‘zida aks ettiradi. Shu sabab xalq og‘zaki ijodi — ertak, maqol, matal, naql va aytimlarni ota-bobolarimiz tildan-tilga ko‘chirib avlodlarga yetkazadilar. Ular orqali tarixni, madaniyatni o‘rgatadilar, qolaversa kelajak avlod ongiga millatga xos milliy ruhni singdiradi...

- /5
6750 so'm
Романда замон ва хронотип шакллари
Mixail Baxtin
Йирик назариётчи олим Михаил Бахтиннинг «Романда замон ва хронотоп шакллари» номли мазкур тадқиқотида роман жанрининг қадим юнон авантюр романидан то замонавий Европа романигача босиб ўтган бадиият йўли тарихий поэ...

- /5
4000 so'm
Хиёнат
Abror Zohidov
Детектив китоб ўқишга нима етсин! Боши берк кўчага кириб қолган қаҳрамонларнинг тақдиридаги чигалликлар саргузашт ишқибоз­ларини қизиқтирмай қолмайди. Кескин воқеалар, кутилмаган ҳодисалар китобхонни ўзига жалб эт...

3.75 /5
6000 so'm
Adabiyot fanidan savol-javoblar to‘plami
Orzigul Hamroyeva
Ushbu to‘plamda adabiyot fanidan 8000 savol va javoblar jamlangan. Ushbu savollar maktab darsliklari va kollej hamda akdemik litseylar uchun chiqarilgan qo'llanmalar asosida tayyorlangan....

5 /5
3750 so'm
Ona tili fanidan savol-javoblar to‘plami
Orzigul Hamroyeva
Ushbu to‘plamga ona tili fanidan savol-javoblar jamlangan. Savollar maktab darsliklari, akademik litseylar va kollej o'quv qo'llanmalari asosida tuzilgan....

4.17 /5
4650 so'm
Ingliz tili grammatikasidan universal qo‘llanma
O‘tkir Yusupov
Mazkur qo‘llanma O‘zbekiston Respublikasi oliy o‘quv yurtlarining chet tillar fakultetlari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari ta­la­balariga mo‘ljallangan. U amaldagi o‘quv dasturlaridagi mavzularni o‘z ichiga olgan, shu bilan birga, hozirgi zamon tilshunosligidagi til o‘rganish bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan til va nutq hodisalari haqidagi yangi fikrlarni ham aks ett...

5 /5
8000 so'm
Пайғамбарлар тарихи. 1-2-китоблар
Muhammad Sayyid Tantoviy
Муҳаммад Саййид Тантовийнинг ушбу китобида пайғамбарлар (алайҳимуссалом) тарихи, ибратли ҳаётлари, Қуръон карим баъзи сураларнинг нозил бўлиши сабаблари баён қилинади. Айниқса, Юсуф (алайҳиссалом) қиссаси жуда қизиқа...

- /5
15000 so'm
Сайланма
Rauf Parfi
Мазкур ўн китобли «Сайланма»ни жамлаш, тузиш ҳамда нашрга тайёрлашда шоир Рауф Парфининг ўзи қатнашган ва уни чоп этишни орзу қилганди. Ҳаққоний бадииятга қоришиқ улкан жасорат маҳсули бўлган бу китобни қўлга олиш ва ...

Ro‘yxatga qo‘shildi