4.33 /5
0 so'm
Жайҳун эпкинлари (2-китоб)
Shahodat Ulug‘
Моҳиятига кўра тарихий-эпик асар саналган “Жайҳун эпкинлари” замонавий Ўзбек адабиёти бағрида яратилган, шунингдек, аёл адиба қаламига мансуб кам сонли ва ёрқин асарлар сирасига киради. Қуръоний тимсоллар билан зий...

4.89 /5
0 so'm
Ал Мустафо
Jubron Xalil Jubron
Лубнон аслли романнавис файласуф, шоир ва мусаввир Жуброн Ҳалил Жуброннинг (1883 – 1931) адабий-фалсафий мероси замонавий араб адабиёти ва фалсафаси тарихида муҳим ўрин эгаллайди. Унинг асарлари, айниқса, эътиборингизга ҳ...

- /5
2250 so'm
Умид ва ирода
Ilhom G‘aniyev
Муаллиф ушбу китобида Э.Хемингуэйнинг «Чол ва денгиз» қиссасини таҳлил объекти қилиб олган. Олим қиссада олам ва одам муаммоси, инсон шахсининг энг мураккаб қирралари, ички ва ташқи олами, муҳит ва табиат билан кураши, ...

- /5
2000 so'm
Akula
Lev Tolstoy
«Ertaklar sayyorasi» turkumini taniqli rus adibi Lev Nikolayevich­ ­Tolstoyning ertaklari, masal va hikoyalari to‘plami bilan boshlashni ma’qul topdik. Lev Nikolayevich Tolstoy jahon adabiyotida o‘z so‘ziga ega buyuk yozuvchilardan biri hisoblanadi. Uning badiiy asarlari kabi ertak va masallari ham chuqur ma’no, mazmunga ega. Bu ertak va ­masallarda bolalarni ezgulik va adolatparvar...

- /5
2000 so'm
Bolgar xalq ertaklari
Bolgar xalq ertaklarining saralari kiritilgan ushbu to‘plam ­«Ertaklar sayyorasi» turkumini davom ettiradi. Bolgar xalqining­ hayoti, ­donishmandligidan, soddaligidan hikoya qiladigan­ mazkur­ ertaklar­ ertaksevar bolajonlarimizga ma’qul keladi degan­ umiddamiz.­ ­Bolgar ertaklarida yalqovlik, ishyoqmaslik, ­ maqtanchoqlik kabi illatlar qoralanadi. Bu illatlarning yomon oqibatlarid...

- /5
4000 so'm
Антифер тоғанинг ажойиб ва ғаройиб саргузаштлари
Jyul Vern
Жюль Верннинг «Антифер тоғанинг ажойиб ва ғаройиб саргузаштлари» номли романида довюрак ва матонатли, муҳаббат ҳамда дўстликка содиқ, романтик кишилар, уларнинг номаълум денгиздаги номаълум оролга кўмилган хазинани...

5 /5
2000 so'm
Буюк Гэтсби
Frensis Skott Fitsjerald
Америкалик ёзувчи Фрэнсис Скотт Фицжеральд жа­ҳон адабиётида чуқур из қолдирган адиблардан бири ҳи­собланади. Сизнинг эътиборингизга ҳавола этилаётган қуйидаги «Буюк Гэтсби» романида Америка ҳаёти тас­вирланади, Г...

- /5
2000 so'm
Hind xalq ertaklari
Hind xalq ertaklarining sehru jodusi, mazmun mohiyati­ ­beqiyos, shuning bilan birga qamrovi ham kengdir. Bu ertaklar asrlar davomida yaratilgan bo‘lib, ularda budda va boshqa dinga e’tiqod qiluvchi xalqlarning jamiyatdagi tengsizlik, adolatsizliklar­ va ularning ayanchli oqibatlari, yomon illatlar ustidan o‘tkir kulgu uyg‘otiladi. Hind xalqi ertaklari chuqur mazmun mohiyati­ o‘ziga ...

- /5
2000 so'm
Xitoy xalq ertaklari
Xitoy xalqi azaldan donishmand, ilmli xalq bo‘lgan. Ularning bu jihatlari og‘izdan og‘izga ko‘chib yuradigan xalq ertaklarida ham ko‘zga tashlanib turadi. “Ertaklar sayyorasi” turkumi ostida chop etilayotgan kitoblarning navbatdagisi — Xitoy xalq ertaklari bolajonlarimizni meh-natni qadrlashga, ilm o‘rganib, hunar orttirishga, yaxshilikka ham, yomonlikka ham yaxshilik bilan javob...

5 /5
2000 so'm
O‘zbek xalq ertaklari
Har bir xalqning og‘zaki ijodi o‘sha xalqning ruhiyatini, madani­yatini belgilaydi. O‘zbek xalqining donishmandligini, buyukligini biz nafaqat adiblarimizning asarlaridan balki og‘izdan-og‘izga ko‘chib, bizgacha yetib kelgan ertaklaridan yaxshi bilamiz. «Ertaklar sayyorasi» turkumini navbatdagi «O‘zbek xalq ertaklari» deb nomlangan to‘plamida xalqimizning qadimiy va mashhur er...

Ro‘yxatga qo‘shildi