- /5
10000 so'm
Ispancha-o‘zbekcha lug‘at (Diccionario español-uzbeko)
Dilrabo Baxronova
Ushbu “Ispancha-o‘zbekcha” lug‘at (Diccionario español-uzbeko) oliy o‘quv yurti talabalari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o‘quvchilari hamda ispan tilini mustaqil o‘rganuvchilar va tarjimonlar uchun mo‘ljallangan. Shuningdek, o‘zbek tilini o‘rganishga qiziquvchi ispanlar ham bu lug‘atdan foydalanishlari mumkin....

- /5
4000 so'm
Ризқ калитлари. Нажот келтирувчи дуолар
Ziyovuddin Rahim , Odilxon Yunusxon o‘g‘li
Қўлингиздаги ушбу китобда ризқ, барака, бойлик, қаноат масалалари ёритилган, шариатнинг ризқ излаш борасидаги йўл-йўриқлари келтирилган. Жумладан, мўмин киши ризқ ҳақида қандай эътиқодда бўлиши керак? Нима сабабдан Ал...

4.6 /5
0 so'm
Jahon adabiyoti durdonalari: Andre Morua. Hikoyalar
Andre Morua
Ushbu elektron kitobga jahon adabiyotining yorqin namoyondalaridan biri Andre Moruaning hikoyalari kiritildi....

- /5
10000 so'm
Advokat jurnali. 2018-yil 3-son
МУНДАРИЖАОрадаги жарлик йўқолиши керак!«Шоҳи зинда» зиёратгоҳиВазифа, ваколат ва бурч!Танқиддан рағбатгачаҒолиблар билан танишамиз!Адвокат ҳақ, суд ноҳақ эди...Инсон ҳуқуқлари бузилмасин!Олий суднинг хати изсиз йўқо...

5 /5
4000 so'm
Rizq kalitlari. Najot keltiruvchi duolar
Ziyovuddin Rahim , Odilxon Yunusxon o‘g‘li
Qo‘lingizdagi ushbu kitobda rizq, baraka, boylik, qanoat masalalari yoritilgan, shariatning rizq izlash borasidagi yo‘l-yo‘riqlari keltirilgan. Jumladan, mo‘min kishi rizq haqida qanday e’tiqodda bo‘lishi kerak? Nima sababdan Alloh hammaning rizqini keng qilib qo‘ymaydi? Nima qilsa, rizqqa baraka kiradi? kabi savollarga ushbu kitobdan javob topasiz....

4.33 /5
3000 so'm
Хуфёна жанг
Tursunboy Adashboyev
Закийлик, ҳозиржавоблик халқимиз тийнатидаги эзгу фазилатлардан. Бу ҳолат аждодларимизнинг сўз қудрати ва жозибасини азалдан теран англаганидан дарак беради. Устоз адиб Турсунбой Адашбоевнинг ўз тенгқурлари ва шоги...

- /5
0 so'm
Наводир ун-ниҳоя
Alisher Navoiy
«Наводир ун-ниҳоя» девонига жамланган ғазаллар кейинчалик Навоий томонидан тузилган тўрт девондан иборат «Хазойин ул-маоний»га киритилган бўлиб, тақсимоти қуйидагича: «Ғаройиб ус-сиғар»га—64 ғазал. «Наводир уш-шабо...

4.5 /5
0 so'm
Наводир уш-шабоб (Хазоин ул-маъоний)
Alisher Navoiy
Алишер Навоийнинг ўзбек тилида яратган шеърий мероси асосан «Хазойин ул-маоний» девонига жамланган. Асар 4 қисмдан иборат. Девоннинг биринчи қисмига «Ғаройиб уссигар» («Болалик ғаройиботлари»), иккинчи қисмига «Навод...

5 /5
5400 so'm
Меҳробдан чаён
Abdulla Qodiriy
Туркистон феодалларининг кейинги вакили бўлған Худоёрнинг ўз хоҳиши йўлида деҳқон оммаси ва майда ҳунарманд — косиб синфини қурбон қилиши, мамлакат хотин-қизларини истаганча тасарруф этиши, бунга қарши келгучилар т...

- /5
2700 so'm
Sizni kuylayman
Iqbol Mirzo
Bundan o‘n yil muqaddam Chingiz Aytmatov Iqbol Mirzo timsolida zamonaviy o‘zbek she’riyati iqbolini ko‘rayotganligini aytgan edi. O‘tgan yillar buyuk adibning o‘ziga xos bashoratini isbotladi. Bugun adabiyotga, so‘zga ozgina e’tiborli kishi O‘zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzoning qanotli she’rlaridan hech yo‘qsa to‘rt satr yod biladi. Ona xalqini samimiy sevgan shoir bugun ...

Ro‘yxatga qo‘shildi