O‘zbek xalq bolalar o‘yinlari

avg - /5
Authors: Oxunjon Safarov
Publisher: “Sharq” NMAK Bosh tahririyati
Year: 2014
ISBN: 978-9943-26-228-7

Xalq dahosi yaratgan bolalar o‘yinlari asrlar davomida navqiron naslni chiniqtirish va tarbiyalash vazifasini o‘tab kelayotir. Ularda xalqning an’anaviy turmush tarzida sinalgan, o‘zbekona milliy ruh bilan yo‘g‘rilgan jismoniy-tarbiyaviy va ma’naviy-axloqiy qarashlar o‘z aksini topgan. O‘zbek bolalarining xalqona o‘yinlari jamlangan ushbu kitob katta tadqiqot sifatida diqqatni tortadi.

You rated this book