O‘zbekiston tarixidan savol-javoblar to‘plami

avg - /5
Authors: Abdulla Sharopov
Publisher: Akademnashr
Year: 2015
ISBN: 978-9943-4405-1-7

Ushbu savol-javoblar to‘plami oliy o‘quv yurtlariga kirish niyatida bo‘lgan abituriyentlar, o‘quvchi yoshlar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, O‘zbekiston tarixidan mavzuli savollar to‘plamidan iborat. Savollar umumta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari darsliklari asosida tuzilgan.

You rated this book