Ҳайрат ул-аброр (Хамса)

avg 5 /5
Authors: Alisher Navoiy
Year:
ISBN:

«Ҳайрат ул-аброр» («Яхши кишилариинг ҳайратланиши»). Асар 7976 мисра (3988 байт) бўлиб, 64 боб, 20 мақолатдан иборат. Булардан 21 боби муқаддима, 40 боби — 20 мақолат ва 20 ҳикоя ҳамда масал, сўнгги уч боби эса асар хотимасидир. «Хайрат ул-аброр» 1483 йилда арузнинг сариъ баҳрида ёзилган бўлиб, анъанавий муқаддима - «ҳамд ва наът» билан бошланади.

You rated this book