Shajarai tarokima

avg - /5
Authors: Abulg‘oziy Bahodirxon
Year:
ISBN:

XVII asrda yashagan Xiva xoni A. Bahodirxonning «Shajarayi tarokima» asari turkiy xalqlarning kelib chiqishi va ularning tarixan tarkib topishi haqida qimmatli ma’lumotlar beradigan noyob yodgorlikdir. Muallif konkret tarixiy shaxslar haqida gapirarkan, ularning xarakterlarini yaratadi, qiziqarli voqealarni badiiy bo‘yoqlarda chizadi.


Ushbu kitob kirill yozuvida:
Шажараи тарокима
You rated this book