Шажараи тарокима

avg - /5
Authors: Abulg‘oziy Bahodirxon
Year:
ISBN:

XVII асрда яшаган Хива хони А. Баҳодирхоннинг «Шажарайи тарокима» асари туркий халқларнинг келиб чиқиши ва уларнинг тарихан таркиб топиши ҳақида қимматли маълумотлар берадиган ноёб ёдгорликдир. Муаллиф конкрет тарихий шахслар ҳақида гапираркан, уларнинг характерларини яратади, қизиқарли воқеаларни бадиий бўёқларда чизади.


Ushbu kitob lotin yozuvida:
Shajarai tarokima
You rated this book