Omonimiya

avg - /5
Authors: Feruz Rajabov
Publisher: Yangi kitob
Year: 2019
ISBN: 978-9943-5544-6-7

Ushbu o‘quv qo‘llanma umumta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlarining o‘qituvchilari, o‘quvchi va talabalar, magistrlarga mo‘ljallab yozilgan. Undan shu mavzu o‘rganilayotganda qo‘shimcha manba sifatida foydalanish mumkin. Yana bir afzalligi shundaki, omonim so‘zlarning bir nechta lug‘aviy ma’nosi jihatidan mazkur kitob ijod ahli – shoirlar, yozuvchilar uchun ham muhim qo‘llanmadir. Shuningdek, tarjima sohasida shug‘ullanayotganlar, ilmiy tadqiqot olib borayotgan mutaxassislarga kerakli manba bo‘lib xiz­mat qiladi.

Ushbu kitobni siz bizning mobil ilovamiz orqali xarid qilib yuklab olishingiz mumkun.
You rated this book