Musiqa tarixi

avg 3 /5
Authors:
Year: 2018
ISBN: 978-9943-5517-9-4

Mazkur “Musiqa tarixi” о‘quv qо‘llanmasi mazmunida musiqa madaniyatining qadimgi davrlardan boshlangan tadriji, G‘arbiy Yevropa musiqa san’atida shakllangan kompozitorlik ijodiyotining asosiy rivojlanish bosqichlari, klassik kompozitorlarning hayoti va ijod yо‘li, opera va simfoniya janrlarining tasnifiy belgilari, о‘zbek xalqi musiqa merosi, kasbiy musiqa ijodiyoti, shuningdek, bastakorlik ijodiyotining о‘ziga xos ana’analari о‘rganiladi. О‘quv qо‘llanmadan maxsus oliy ta’lim muassasalarining о‘quv jarayonlarida foydalanish mumkin.

Mualliflar: O.A. Ibrohimov, G‘.M. Xudoyev

You rated this book