Sanchiq

avg - /5
Authors:
Publisher: Akademnashr
Year: 2018
ISBN: 978-9943-4983-2-7

Qo‘lingizdagi kitobda iste’dodli turk adibi Faruk Demirelning sara hikoyalari jamlangan. Yozuvchi hayotning, jamiyatning, odamlarning ruhiyatidagi yashirin qirralarni mohirlik bilan ilg‘agan va ularni o‘z hikoyalarida go‘zal tarzda badiiy ifodalab bera olgan. Kitobxon hikoyadan hikoyaga o‘tar ekan, hayotni, odamlarni va o‘z-o‘zini yaxshiroq taniy boshlaydi, dunyoga qarashini qayta taftish etadi. Kitob adabiyot ixlosmandlari va keng o‘quvchilar ommasi uchun mo‘ljallangan.

You rated this book