Antiqa mantiq

avg - /5
Authors:
Publisher: Akademnashr
Year: 2017
ISBN: 978-9943-4728-0-8

Mazkur to‘plamdan arifmetik amallarga oid turli mazmundagi matnli ma­salalar, har xil mantiqiy savollar hamda tasviriy vosita orqali ifodalangan boshqotirmalar joy olgan. To‘plam shartli ra­vishda faqat matnli, matn va tasvirli hamda faqatgina tasvirdan iborat bo‘limlarga ajratildi. To‘plam so‘ngida berilgan javoblar o‘quvchilarga o‘z bilim va qobiliyatlarini sinash va baholashda qo‘l keladi.

To‘plab nashrga tayyorlovchilar:

To‘lqin Karimov, oliy toifali matematika fani o‘qituvchisi, O‘zbekiston xalq o‘qituvchisi

Busoliha Karimova, oliy toifali boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

You rated this book