O‘qituvchi nutqi madaniyati

avg 5 /5
Authors:
Year: 2008
ISBN:

Tuzuvchlar: Zebiniso Ahmedova, Zarif Quvonov 

Mavzu: Nutq madaniyati fanining predmeti va vazifalari

Mavzu: Nutq madaniyatini o`rganish tarixi

Mavzu: O`zbek adabiy tilining me`yorlari

Mavzu: Nutqning uslubiy turlari

Mavzu: Nutqning asosiy xususiyatlari (to`g`riligi, aniqligi, mantiqiyligi, o`rinliligi, boyligi)

Mavzu: Madaniy nutq mezonlari (Nutqning sofligi va ifodaliligi)

Mavzu: O`qituvchi nutqiga qo`yiladigan asosiy talablar

Mavzu: Til va nutq

Mavzu: Xalq og’zaki ijodida va ilk yozma yodgorliklarda nutq madaniyati masalalari

Mavzu : Hadislarda nutq va nutq odobi haqida

Mavzu: “Qobusnoma” da nutq odobi masalalari

Mavzu: Sharq mutafakkirlarining asarlarida nutq madaniyati masalalari

Mavzu: Navoiy ijodida nutq madaniyati masalalari

Mavzu: O’qituvchi ish faoliyatida fikrni ifodalash usullari

You rated this book