O‘zbek mumtoz adabiyoti tarixi. 1-qism

avg 2.5 /5
Authors:
Year: 2008
ISBN:

Tuzuvchi: filologiya fanlari nomzodi, dotsеnt Tohir Xo’jayеv

MUQADDIMA

KIRISH. O’ZBЕK ADABIYOTI TARIXI FANI. UNING O’RGANISH KO’LAMI

ENG QADIMGI ADABIY YODGORLIKLAR

YOZMA YODGORLIKLAR

X-XII ASRLAR ADABIYOTI

TASAVVUF VA UNING O’ZBЕK ADABIYOTIDAGI TARAQQIYOTI

MAHMUD QOSHG’ARIY

YUSUF XOS HOJIB

AHMAD YASSAVIY

AHMAD YUGNAKIY

XIII ASR VA XIV ASR BOSHLARIDAGI O’ZBЕK ADABIYOTI

NOSIRUDDIN BURHONUDDIN RABG'UZIY

XIV ASR O’RTALARIDAN XVII ASRGACHA BO’LGAN ADABIYOT

XORAZMIY. «MUHABBATNOMA»

QUTB XORAZMIY

SAYFI SAROYI

DURBЕK. «YUSUF VA ZULAYHO»

HAYDAR XORAZMIY

«GUL VA NAVRO’Z» DOSTONI

HOFIZ XORAZMIY

ATOYI

SAKKOKIY

LUTFIY

Ushbu kitobni siz bizning mobil ilovamiz orqali xarid qilib yuklab olishingiz mumkun.
You rated this book