O‘zbek adabiyoti tarixi

avg 5 /5
Authors:
Year: 2006
ISBN:

Tuzuvchi: filologiya fanlari nomzodi S.Q.Jumayeva 

Kirish. O`zbek adabiyoti tarixi fani. Uning o`rganish ko`lami

Eng qadimgi adabiy yodgorliklar. Og`zaki va yozma yodgorliklar

X-XII asrlar adabiyoti

Mahmud Qoshg`ariy va uning “Devonu lug`otit turk” asari

Ahmad Yugnakiy va uning “Hibat ul-haqoyiq” asari

Ahmad Yassaviy. “Devoni hikmat”

XIII-XIV asrlar adabiyoti. Nosiruddin Rabg`uziy. Pahlavon Mahmud

XIV asr o`rtalaridan XVII asrgacha bo`lgan adabiyot

Sakkokiy, Gadoiy, Atoiy, Lutfiy va Hofiz Xorazmiylar ijodi

Alisher Navoiyning hayoti va ijodi

Alisher Navoiyning “Xamsa” asari

Alisher Navoiyning tarixiy va ilmiy asarlari

Zahriddin Muhammad Boburning hayoti va ijodi. “Boburnoma” asari

XVII-XIX asrlar adabiyoti. Mashrab, Uvaysiy, Nodira ijodi

XX asr boshlaridagi o`zbek adabiyoti

60-90-yillar o`zbek adabiyoti

You rated this book