Qadimgi dunyo tarixi

avg 5 /5
Authors:
Year: 2005
ISBN:

Tuzuvchi: t.f.n. dots. A. Jumayev

№ 1. Mavzu: Yunon-Eron urushlari

№ 2. Mavzu: Miloddan avvalgi V-IV asrlarda Yunonistonning iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishi

№ 3. Mavzu: Afina quldorlik demokratiyasi

№ 4. Mavzu: Peloponnes urushi. Polis tizimining inqirozi

№ 5. Mavzu: Shimoliy Qora dengiz bo`ylaridagi Yunon shahar-davlatlari

№ 6. Mavzu: Klassik davrdagi Yunon madaniyati

№ 7. Mavzu: Makedoniyalik Aleksandr davlatining vujudga kelishi va parchalanishi

№ 8. Mavzu: Ellin davlatlari

№ 9. Mavzu: Qadimgi Rim tarixiga muqaddima. Tarixiy manbalar

№ 10. Mavzu: Miloddan avvalgi VIII-III asrlarda Rim va Italiya

№ 11. Mavzu: Miloddan avvalgi IV-III asrlarda Rimning davlat tuzumi

№ 12. Mavzu: Puni urushlari

№ 13. Mavzu: Miloddan avvalgi II-I asrlarda Rimning iqtisodiy va ijtimoiy tuzumi

№ 14. Mavzu: Miloddan avvalgi II asrning ikkinchi yarmida Rimning ichki siyosati

№ 15. Mavzu: Miloddan avvalgi II-I asrlar bo`sag`asida Rimdagi ijtimoiy-siyosiy kurash

№ 16. Mavzu: Respublika tuzumining inqirozi va ilk Rim imperiyasi davri

№ 17. Mavzu: I- II asrlarda Rim saltanati

№ 18. Mavzu: III–IV asrlarda Rim davlati Xristianlik inqirozi

№19. Mavzu: Dominat davri. G`arbiy Rim saltanatining qulashi

№20. Mavzu: Qadimgi Rim madaniyati

You rated this book