Yangi o‘zbek imlosi

avg 5 /5
Authors:
Year: 2004
ISBN:

Tuzuvchilar: A. Ismoilov, l. Raupova

KIRISH

Grafika

Grafika haqida umumiy ma’lumot. Til va yozuvning o‘zaro munosabati

Og‘zaki nutq va yozma nutq

Yozuvning tarixiy ahamiyati

Yozuv va uning turlari

Yozuvning tarixiy ahamiyati. Yozuv turlari. Fonografik yozuvning o‘ziga xos xususiyatlari

O‘zbek yozuvi tarixidan qisqacha ma’lumot

O‘zbek yozuvlari tarixidan

Imlo to‘g‘risida ba’zi mulohazalar

Cho‘ziqlilar masalasi

Qisqa unlilarni yozuvda tushirib qoldirish masalasi

O‘zbekiston Respublikasining «Lotin yozuviga asoslangan Qonuni» haqida. O‘zbek lotin alifbosiga o‘tishning afzalliklari

O‘zbek lotin alifbosidagi harflarning bosh va kichik, bosma hamda yozma shakllarining qiyosi:

O‘zbek kirill va lotin alifbolaridagi harflarning qiyosiy jadvali

O‘zbek tiliga xizmat qilgan uch alifbo-o‘zbek arab alifbosiga, o‘zbek kirill alifbosiga, o‘zbek-lotin alifbosiga qiyosiy baho

O‘zbek lotin alifbosidagi harflar tartibi

Bosma va yozma harflar. Bosh va kichik harflarning yozilishi

Harflarni qo‘shib yozish. O‘zbek lotin yozuvidagi harf birikmalari.

O‘zbek lotin yozuvidagi harf birikmalari

Kirill alifbosidagi «‘», «» belgilari va «s» harfining yangi o‘zbek lotin alifbosidagi so‘zlarda aks etishi

1995 yil 24 avgustda qabul qilingan «O‘zbek tilining asosiy imlo qoidalari»

Unlilar imlosi. Undoshlar imlosi

Harflar imlosi

Unlilar imlosi

Undoshlar imlosi

Asos va qo‘shimchalar imlosi. So‘zlarni qo‘shib yozish imlosi

Qo‘shib yozish

Chiziqcha bilan yozish. Ajratib yozish

Bosh harflar imlosi. Ko‘chirish qoidalari

Topshiriqlar

Topshiriq 1.

Topshiriq 2.

Topshiriq 3.

Topshiriq 4.

Topshiriq 5.

Topshiriq 6.

Topshiriq 7.

Topshiriq 8.

Topshiriq 9.

Topshiriq 10.

Mustaqil ishlash uchun mashqlar

Yangi imlo bo‘yicha olingan bilimlarni tekshirish uchun testlar:

Mashqlar

Interaktiv usullarni joriy etish bo‘yicha topshiriqlar

Kurs uchun tavsiya qilinayotgan adabiyotlar ro‘yxati:

You rated this book